Als een ondernemer zijn eenmanszaak of zijn deel van een samenwerkingsverband (Vof of maatschap) verkoopt of schenkt, dan betekent dat staking voor het deel dat hij overdraagt. Bij zo`n staking kan er stakingswinst verschuldigd zijn over en in de volgende gevallen:

  1. Er is sprake van goodwill;
  2. Er is sprake van stille reserves;
  3. Er is een oudedagreserve (FOR) die vrijvalt in de winst;
  4. Er zijn overige fiscale reserves die vrijvallen in de winst;
  5. Er is in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van investeringsaftrek die nu deels moet worden terug betaald.

Bovenstaande kan ook van toepassing zijn als de ondernemer besluit om zijn ondernemersactiviteiten te beëindigen of komt te overlijden. Van geval tot geval zal moeten worden bepaald welke fiscale consequenties het gevolg van de staking zijn.

 

Bij een BV zal de waarde van de aandelen bepaald moeten worden. Het verschil tussen de economische waarde van de aandelen en de prijs die daar in het verleden voor betaald is, is de (belastbare) winst.

 

TBS-Vastgoed is een bedrijfsgebouw dat geen ondernemingsvermogen is, maar privé vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan de onderneming. Het kan hier ook gaan om verbonden personen die het vastgoed ter beschikking stellen. Kenmerkend is dat TBS vermogen in box 1 valt en niet in box 3. Als een willekeurige derde een gebouw verhuurt aan een ondernemer, dan zal dit vermogen in de meeste gevallen wel in box 3 vallen. Ook andere vermogensbestanddelen kunnen onder de TBS regeling vallen. Graag geef ik u verdiepende uitleg over deze materie.

 

Voor de goede orde. Belastingheffing hoeft dus niet van toepassing te zijn, afhankelijk van de situatie en voor welke methode er gekozen wordt.