BV ja / BV nee

Als ondernemer moet u een rechtsvorm voor uw onderneming kiezen. Of uw onderneming beter in een BV of beter in een personenvennootschap zoals een eenmanszaak of een VOF of maatschap gedreven kan worden is afhankelijk van meerdere factoren. Ik krijg altijd de vraag bij welke winst een BV interessanter wordt, maar dan kijkt men dus louter door een fiscale bril, terwijl er meer motieven kunnen zijn die de keuze voor een BV logisch maken.

 

Voor en nadelen van de BV

Waar hieronder over een IB ondernemer gesproken wordt, wordt een eenmanszaak of een VOF of een maatschap bedoeld. Een directeur/eigenaar van de BV noemen we de DGA.

 1. Voordelen:
  • Beperking aansprakelijkheid. (Niet voor notarissen en artsen);
   • Denk wel aan de volgende zaken: Banken verlangen dat de DGA in privé ook aansprakelijkheid aanvaard. Een curator zal bij een faillissement nagaan of de DGA aan zijn verplichtingen heeft voldaan m.b.t. administratie- en publicatie verplichtingen. De DGA moet tijdig betalingsonmacht melden voor belastingen, sociale premies en pensioenpremies. Bij een onrechtmatige daad van de DGA, bijvoorbeeld een beroepsfout, kan die zich niet achter zijn BV verschuilen.
   • Toch blijft een BV meer bescherming bieden tegen aansprakelijkheid. Zo zal de DGA als die aan zijn verplichtingen heeft voldaan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden als de BV failliet gaat door een slechte markt of verkeerd marketingbeleid of een slechte organisatie om maar een paar voorbeelden te noemen.
  • Lage belastingdruk voor winst die in de BV blijft. Heeft de BV bijvoorbeeld een lening, dan is de aflossingscapaciteit in een BV veel groter dan in een eenmanszaak of vof. Überhaupt zijn er meer mogelijkheden voor investeringen;
   • De belastingheffing is bij een IB ondernemer tot een winst van ± € 130.000,00 meestal lager. Daarboven is de BV meestal voordeliger. Echter, bij een winst van € 130.000,00 en een salaris van € 60.000,00 is de BV al weer eerder voordeliger. Zelfs bij een winst van €75.000,00 kan een BV fiscaal gunstiger zijn, en zeker in combinatie met investeringen en/of financieringen. Wij kunnen het voor u in uw situatie exact voorrekenen.
  • Winsten behaald met innovatieve activiteiten die voldoen aan de voorwaarden worden belast tegen het verlaagde tarief van 7%;
  • Sommige ondernemers ervaren een commercieel voordeel vanwege een professionelere uitstraling;
  • Opbouwen en veilig stellen van vermogen is makkelijker in een BV;
  • Indien de BV over voldoende liquiditeiten beschikt, dan is een hypotheek van de eigen BV mogelijk. In plaats van rente aan de bank te betalen betaal je rente aan de BV, en daar kan je dan weer over beschikken in de vorm van dividend;
  • De overdracht c.q. verkoop of een samenwerking met toetredende vennoten gaat in een BV veel makkelijker;
  • Indien de juiste structuur met meerdere BV`s  opgezet wordt dan kan de verkoop van een BV zonder directe belastingheffing plaats vinden. Een moeder BV kan een dochter BV zonder belastingheffing verkopen.
  • Bij het overlijden van de DGA is er geen directe belastingheffing bij de BV voor zover het geen beleggingsvermogen betreft. Bij een IB onderneming is dat wel zo, tenzij de verkrijgers krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht verkrijgen en de onderneming voortzetten;
  • Bij het beëindigen van de ondernemers activiteiten kan een eventueel pand makkelijk verhuurd worden, zonder dat er een afrekening over een meerwaarde van toepassing is. Bij een IB onderneming "verhuist" zo`n pand eerst van box 1 naar box 3, en dat kan belastingheffing betekenen;
  • Bij de verkoop van een BV is er, als er ook een in eigen gebruik zijnde bedrijfspand mee verkocht wordt, geen sprake van overdrachtsbelasting. Bij een IB onderneming is dat alleen bij een beperkte familiegroep;
  • BV gebruiken voor een lijfrente;
   • Is er in een IB onderneming een oudedagsreserve opgebouwd, en men wil die niet afstorten bij een verzekeraar, dan zou de IB onderneming omgezet kunnen worden in een BV, dan kan de BV een lijfrente uitkeren. De omzetting moet wel tijdig gebeuren;
   • Bij de verkoop van een IB onderneming wordt de verkoopwinst direct belast, tenzij er een lijfrente of een bankspaarproduct voor wordt aangekocht bij een verzekeraar of een bank (min/max in 2020 is 116.771,- / 467.044,- afhankelijk van situatie). Echter is het mogelijk om de IB onderneming in een BV (holding structuur) om te zetten en de lijfrente van de BV te bedingen. Op deze manier kan je alles zelf in de hand houden. Een dergelijke constructie moet wel ruim voor de verkoop worden opgezet, terwijl er zeker niet al ten tijde van de omzetting sprake mag zijn van concrete onderhandelingen over verkoop van de onderneming.
  • Het is mogelijk om middels meerdere BV`s (holding structuur), activiteiten, en daarmee risico te spreiden. 

 

 1. Nadelen:
  • De BV ondernemer moet verplicht een minimum salaris genieten. Dat geldt ook als de BV slecht draait;
  • Het is verleidelijk van de BV te lenen. Dit kan, als er geen terugbetalingscapaciteit is, grote problemen opleveren;
  • De BV ondernemer kan geen pensioen meer opbouwen in zijn eigen BV. De IB ondernemer wel; (behoudens de hiervoor genoemde lijfrente)
  • In een BV kan je bedrijfspanden tot maximaal 100% van de WOZ waarde afschrijven, terwijl dat in een IB onderneming tot 50% van de WOZ kan. Dat is een voordeel voor de IB onderneming, maar dat wordt dan wel weer teniet gedaan bij verkoop van het pand.
  • De accountantskosten van een BV zijn iets hoger dan bij een IB onderneming.

Bovenstaande lijst is behoorlijk compleet maar niet uitputtend. Afhankelijk van de situatie kunnen er andere voor- en nadelen zijn. Neem geen beslissingen op basis van bovenstaande informatie zonder overleg met ons. De implementatie is altijd maatwerk en vereist specifieke kennis.

Indien u nu een IB onderneming heeft en u zou liever een BV hebben, dan kunnen wij uw IB onderneming omzetten in een BV onderneming. U krijgt eerst maatwerkadvies. Andersom kan ook.