Voor ondernemers die een (des)investering overwegen zijn er 2 zaken van belang:

 

1. als je investeert heb je een extra aftrekpost van 28% over de investering(en) als het totale investeringsbedrag meer bedraagt dan € 2.400,- en minder dan € 58.238,-. Daarboven wordt het minder;

2. als je binnen 5 jaar desinvesteert voor een bedrag lager dan € 2.400,- hoef je de genoten fiscale voordelen niet terug te betalen.

Je spreekt van een investering als het aankoopbedrag hoger is dan € 450,-. Niet alle aankopen kwalificeren voor de aftrek.

Bovenstaande geldt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Daarnaast bestaan er nog de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek.

Vragen? Bel mij op 06 51 299 647 of mail naar mail@marccouteaux.nl

 

Met fiscale groet,

Marc Couteaux FA RAB.