Acccountant

Behalve de diensten die ik op deze site aanbied, presenteer ik hier een aantal onderwerpen waarvan ik denk dat u er als belastingbetaler iets aan hebt. Ik probeer de onderwerpen in begrijpelijke tekst te schrijven. Mocht u er vragen over hebben, neem dan gerust contact met me op.

Overigens ben ik in juli 2020 gestart met deze site, en staan er nu nog maar weinig onderwerpen op. Vanwege steeds weer veranderende belastingwetgeving zal ik de onderwerpen aanpassen als dat nodig is.

Het doel van deze website is u bewust te maken van het feit dat er door middel van fiscaal strategische keuzes mogelijkheden zijn om uw belastingdruk te verlagen. Daarbij wil ik wel aantekenen dat belastingbesparing geen doel op zich zou moeten zijn. Belastingheffing is immers het gevolg van andere keuzes die u maakt.

Natuurlijk probeer ik u er ook van te overtuigen dat ik uw belangen op de best mogelijke manier zal behartigen, en in geval van een conflict of meningsverschil met de belastingdienst voor u in overleg treed, en eventueel in bezwaar en uiteindelijk ook in beroep bij de rechter ga. Daarbij wil ik wel aantekenen dat als u zich diep in de fiscale ellende heeft gewerkt, dat meestal niet zonder kleerscheuren op te lossen is, niet door mij en ook niet door een ander. Wel is het mogelijk de fiscale pijn te verzachten, en in sommige gevallen zelfs een deal te sluiten met de fiscus.

Ik heb al meerdere keren fouten ontdekt in jaarrekeningen die door andere kantoren, waaronder grotere accountantskantoren, zijn opgesteld. Vaak kan ik dat met terugwerkende kracht repareren, met gunstige fiscale gevolgen, zoals geld terug ontvangen of aanslagen verlagen.

Uiteraard kunt u ook bij mij terecht voor het opstellen van belastingaangiften en jaarrekeningen.

Overigens ben ik zelfstandig gevestigd vanaf 2007. Ik werk vanuit huis en mijn tarieven liggen beduidend lager dan de tarieven die bij grote kantoren van toepassing zijn.

 

Marc Couteaux FA RAB

 

Voor informatie over een bedrijfswaardering klikt u hier.