Hallo, aangenaam, mijn naam is Marc Couteaux.

 

Ik ben gespecialiseerd in:

 

  1. Waarderen van MKB-bedrijven;
  2. Specifiek belastingadvies voor bedrijfsovernames en herstructurering;
  3. Begeleiding bij bedrijfsopvolging binnen en buiten de familie;
  4. Aanvullend en in deze combinatie uniek het huwelijksvermogensrecht en estate- en financiële planning.

 

ad. 1. Op basis van de verwachte cash flow en de rendementseis op het eigen vermogen wordt de economische waarde bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Discounted Cash Flow methode op basis van de Weighted Average Cost of Capital (WACC), de Adjusted Present Value (APV) of de Cash to Equity (QtE). Dit is overigens niet zomaar een rekenexercitie. Voordat we weten met welke gegevens we moeten rekenen, wordt er uitvoerig naar de onderneming gekeken, en uitvoerig met de directie gesproken;

ad. 2. Ik ben ook gespecialiseerd in alle fiscale en juridische wetgeving met betrekking tot bedrijfsovernames en herstructurering;

ad. 3. Onder begeleiding van de bedrijfsopvolging versta ik het voeren van de complete regie. Ik ben dus tevens de contactpersoon voor andere deskundigen, zoals bijvoorbeeld accountants, notarissen, advocaten of financieringsspecialisten;

ad. 4. Binnen het huwelijk is het van groot belang om huwelijksvermogens en afgescheiden vermogens goed vast te leggen. Dat speelt voor de meeste huwelijken van voor 1 januari 2018, en nagenoeg voor alle huwelijken vanaf 1 januari 2018. Het is tevens van groot belang bij bedrijfsopvolging voor en achteraf, voor jezelf, maar ook voor de kinderen die het bedrijf overnemen, en tegelijkertijd voor de kinderen die dat niet doen. Het is tevens een must voor verantwoorde estate- en financiële planning.

 

Samenwerken met mij betekent beschikken over een gespecialiseerde partner die uitvoerig inventariseert voor aanvang van de werkzaamheden. Door een zeer uitvoerige bestudering en analyse van de geïnventariseerde gegevens kom ik tot het juiste resultaat. Met plezier laat ik een voorbeeld zien van een door mij opgesteld waarderingsrapport. Uiteraard is dit rapport geanonimiseerd. Ook heb ik referenties waarvoor ik gewerkt heb.

 

Vragen? Schroom niet mij te bellen. Whatsappen mag ook. Het nummer is 06-51299647.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marc Couteaux FA RAB