Disclaimer

Alhoewel Marc Couteaux alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, op zorgvuldige wijze en naar beste weten samenstelt, staat Marc Couteaux op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Marc Couteaux aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De gebruiker van de door Marc Couteaux verstrekte informatie wordt dan ook met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar te allen tijde de te gebruiken informatie te controleren. Tevens dient u bij gebruik van onze informatie akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs waarvan u hieronder een kopie kan downloaden.

RB Algemene Voorwaarden
PDF – 66,0 KB