Op deze pagina kunt u diverse formulieren en checklists downloaden

 

Nieuwe klanten moeten ten alle tijden de intakelijst, de doorlopende machtiging en de RB algemene voorwaarden downloaden, op alle pagina`s paraferen en de laatste pagina tekenen en deze stukken dan naar mij mailen, per post opsturen of afgeven.

Tevens heb ik een kopie nodig van een geldige identificatiekaart of een geldig paspoort, en het verzoek om één cent over te maken van een eigen bankrekening naar NL52 ABNA 0836 0867 59 t.a.v. van M.W.P. Couteaux. Op deze manier heb ik aan de wettelijke identificatieplicht voldaan. Indien er sprake is van een onderneming heb ik een uittreksel van de kamer van koophandel nodig met actuele gegevens.

Dus:

  1. Intakelijst;
  2. Doorlopende machtiging;
  3. RB algemene voorwaarden;
  4. Geldige ID;
  5. Overmaken 1 cent;
  6. Voor ondernemers een uittreksel van kamer van koophandel.

 

De folder aangifte inkomstenbelasting en de checklisten zijn vooral handig voor de aangifte inkomstenbelasting.

Intakelijst 2021
PDF – 430,7 KB 116 downloads
Doorlopende Machtiging
PDF – 83,5 KB 173 downloads
RB Algemene Voorwaarden
PDF – 66,0 KB
Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2020
PDF – 146,2 KB 177 downloads
Aftrekposten en Aandachtspunten Aangifte Inkomstenbelasting 2020
PDF – 160,2 KB 134 downloads