Fiscaal en financieel ontzorgen bij echtscheiding van gehuwden en samenwoners.

Een scheiding heeft veel impact en kost veel energie. Ook de fiscale en financiële kwesties kunnen talrijk en onoverzichtelijk zijn. Op deze pagina staat een hele lijst met aandachtspunten waarmee mogelijk rekening moet worden gehouden. 

 

 

 

Zorg voor een fiscaal correct opgesteld convenant. Voorkom een onverwachte belastingaanslag.

In de situatie van een 50/50 verdeling van goederen komt het bijvoorbeeld voor dat de ene partner wordt overbedeeld ter compensatie van het achterwege laten van alimentatie. Als dat niet correct in het echtscheidingsconvenant staat, is er mogelijk sprake van een belastbare schenking. Dat was waarschijnlijk niet de bedoeling. Je kan dit soort zaken voorkomen door het echtscheidingsconvenant hierop te laten controleren. Wijs je advocaat of mediator hier op. Heb je die nog niet, dan kan ik je daarmee in contact brengen.

Zit je momenteel in een scheiding, lees dan de lijst door en kijk of er iets bij staat wat bij jou of jullie scheiding zou kunnen spelen.

Heb je hier vragen over, bel mij dan op 06 51 299 647.

Marc Couteaux.

 

Fiscale aandachtspunten bij echtscheiding.

Eigen woning – Hypotheek, evt. met kapitaal of spaar verzekering

30 jaar periode rente aftrek

Overgangsrecht hypotheekrente aftrek

Restschuld eigen woning

Eigen woning reserve / bijleenregeling

Aftrek rente eigen woning lening na scheiding

Vruchtgebruik op de te verkopen woning

Draagplichtovereenkomst

Verdeling gemeenschappelijk vermogen

Aangifte met of zonder optie vol jaar fiscaal partnerschap

Fiscale voordelen bij co-ouderschap

Wijzigen of maken testament voor scheiding

Wijzigen of maken testament na scheiding

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Finaal verrekenbeding

Lijfrenten, stamrechten, pensioen, PEB, ODV

Vereffening of conversie pensioen

Vermogensverschuiving bij boedelverdeling

Overdrachtsbelasting bij samenwoners of bij 100% eigendom bij één huwelijkspartner

Economische eigendomsoverdracht

Verknochte goederen

Leningen voor overname zaken uit huwelijksgemeenschap

Beleggingsleer of nominaliteitsleer bij betalingen uit privé vermogen

Kosten advocaat aftrekbaar

Partneralimentatie

Afkopen partneralimentatie

Partneralimentatie en premie zorgverzekeringswet

Alimentatie tijdens duurzaam gescheiden leven

Alimentatie kinderen

Toeslagen

Toeslagpartner na echtscheiding

Uitsluitingsclausule

Insluitingsclausule

Verschil einde partnerschap voor de inkomstenbelasting en de successiewet

Na echtscheiding jaarlijkse opgave vruchtgebruik

Schenking bij echtscheiding

Reparatie huwelijk of partnerschap

Eigen onderneming

Man/vrouw firma

Onderneming in BV

Gecertificeerde aandelen in eigen BV

Waarde onderneming (in BV)

Financiering uitkoop aandelen van ex-partner

Excessieve leningen bij de eigen BV

Belastinglatenties

Verdeling aandelen pakket van de eigen BV

In aanmerking te nemen arbeidsvergoeding bij ondernemers

In aanmerking te nemen salaris bij DGA`s