jaarrekening voor uw bv
accountant

Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Verreken dan!


Een periodiek verrekenbeding biedt de mogelijkheid tijdens het huwelijk de helft van het overgespaarde inkomen over te hevelen naar de partner, de veilige sfeer dus. De verrekening kan niet door een curator worden aangetast. Hierdoor wordt de bescherming tegen de gevolgen van faillissement vergroot. Omdat de verrekening geen schenking is, komt schenkbelasting niet aan de orde. Let op, deze vermogensbescherming wordt alleen bereikt als er daadwerkelijk betaald wordt. De vraag wat er verrekend kan worden, moet worden beantwoord aan de hand van de akte van huwelijkse voorwaarden.

Indien er niet periodiek verrekent wordt, wordt bij het einde van het huwelijk het aanwezige vermogen verdeeld alsof er een algehele gemeenschap van goederen was. Dat kan ook betekenen, indien er sprake is van een onderneming, de partner recht kan doen gelden op vermogen uit de onderneming indien er sprake is van zakelijke goodwill of niet uitgekeerde winsten. Dat zou het einde van de onderneming kunnen betekenen. Overigens is het wel zo dat een rechter kan bepalen dat de betaling hiervan in termijnen wordt voldaan.

De huwelijkse voorwaarden werken dus alleen als er verrekend wordt.

De ondernemer die niet verrekent loopt zowel bij faillissement als bij echtscheiding onnodig risico.

De partner van de ondernemer loopt bij faillissement van de ondernemer het risico dat rechten op gelden verloren gaan.

Andere risico scenario`s zijn ook mogelijk.

Ik kan u helpen met de periodieke verrekening en tevens met het opstellen van een achterstallige verrekening. Dit leggen we dan vast in een vastleggingsovereenkomst, en is dan direct een startpunt voor de toekomstige jaarlijkse verrekening.