Aangifte inkomstenbelasting en de VIA

Is de belastingaangifte lastig voor je, dan neem ik die zorg graag uit jouw handen.

Ik ben zeer ervaren en ik zorg ervoor dat je gebruik kan maken van alle aftrekposten die van toepassing zijn.

Ik reken altijd vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf.

Ik maak graag gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, de zogenaamde VIA-gegevens van de Belastingdienst. Deze gegevens vergelijk ik ter controle met de door jou of jullie verstrekte gegevens, verbeter die indien nodig, en vul ik aan met eventuele aftrekposten. Bovendien optimaliseer ik bij partners de verdeling van de vrij te verdelen aftrekposten, zodat je minder belasting betaald of meer terug krijgt. Dat optimaliseren kan je niet zelf met de software van de belastingdienst. Mensen die zelf hun aangifte "invullen" betalen vaak te veel!

Toestemming voor beschikbaar stellen VIA-gegevens

De Belastingdienst stelt de VIA-gegevens alleen aan mij beschikbaar als je daar toestemming voor geeft. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. Ik dien een verzoek in bij de belastingdienst om de VIA-gegevens aan mij beschikbaar te stellen;
  2. Daarna ontvang je een brief met bijlage van de belastingdienst. In de brief vraagt de belastingdienst jouw toestemming om je VIA-gegevens aan mij beschikbaar te stellen. Op de bijlage staat een activeringscode die ik nodig heb;
  3. Het is belangrijk dat je de activeringscode zo spoedig mogelijk na ontvangst van de brief aan mij doorgeeft. Let op de geldigheidsduur van de code. Je kunt de code schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan mij verstrekken.

Voor aftrekposten kijk je hier: Aftrekposten.

Heb je hier vragen over, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Download hier een flyer met meer uitleg over de aangifte.