Formulier accordering aangifte erfbelasting

Onderstaand formulier kan je invullen en verzenden via de knop onderaan. Super handig.

 

Hierbij machtig ik Marc Couteaux de volgende aangifte namens mij in te zenden aan de belastingdienst en eventueel bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de daaruit voortvloeiende aanslag(en).

Algemene voorwaarden Register Belastingadviseurs

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing. Deze zijn bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 159/2018 gedeponeerd. Hier kan je een exemplaar van onze website downloaden.