Intake formulier alleenstaande

Onderstaand formulier kan je invullen en verzenden via de knop onderaan. Super handig.

 

Persoonlijke gegevens


Kinderen


----------------------------------------------------------------------

WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

In het kader van de WWFT moeten fiscaal dienstverleners diverse gegevens vastleggen en controleren.
Daartoe zijn de door jou ingevulde gegevens en een nadere identificatie nodig.
Indien je een politiek prominent persoon bent of de laatste 12 maanden bent geweest, dan verzoek ik je dat aan te geven.
Voorbeelden zijn:
Staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden;
Ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;
Leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties;
Leden van rekenkamers of van directies van centrale banken;
Directe familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen.


Machtiging

Hierbij machtig ik de volgende aangifte(n) namens mij in te zenden aan de belastingdienst en eventueel bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de daaruit voortvloeiende aanslag(en). Intrekking van (een) reeds afgegeven machtiging(en) kan altijd.

----------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden Register Belastingadviseurs

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing. Deze zijn bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 159/2018 gedeponeerd. Hier kan je een exemplaar van onze website downloaden.

----------------------------------------------------------------------

Tevens het verzoek om één cent over te maken van een eigen privé bankrekening naar mijn bankrekening NL52 ABNA 0836 0867 59 t.n.v. Couteaux Fiscaal Advies. In combinatie met de upload van een identificatiebewijs voldoe ik op deze manier aan de wettelijke identificatieplicht.

----------------------------------------------------------------------